Hôtel Bungalows Royal Sakalava
Baie des Sakalava - Diego Suarez - Madagascar

royalsakalava@gmail.com
Tél :+261 32 05 888 99 - +261 32 05 777 99

  • Kitesurf Baie de Salalava
  • Restaurant Royal Sakalava
  • Pêcheur Baie de Sakalava
  • Kitesurf Baie de Salalava
  • Bungalows Royal Sakalava

Galeries photos

Kitesurf à la Baie des Sakalava

Royal Sakalava - Kitesurf à Madagascar Royal Sakalava - Kitesurf à Madagascar Royal Sakalava - Kitesurf à Madagascar Royal Sakalava - Kitesurf à Madagascar Royal Sakalava - Kitesurf à Madagascar Royal Sakalava - Kitesurf à Madagascar Royal Sakalava - Kitesurf à Madagascar Royal Sakalava - Kitesurf à Madagascar Royal Sakalava - Kitesurf à Madagascar Royal Sakalava - Kitesurf à Madagascar Royal Sakalava - Kitesurf à Madagascar Royal Sakalava - Kitesurf à Madagascar Royal Sakalava - Kitesurf à Madagascar Royal Sakalava - Kitesurf à Madagascar Royal Sakalava - Kitesurf à Madagascar